عرضه اولیه
بورس منتخب سردبیر

عرضه اولیه زر ماکارون یا لیزینگ پارسیان

عرضه اولیه روز چهارشنبه مورخ 18 تیرماه، از میان دو شرکت زر ماکارون یا لیزینگ پارسیان خواهد بود.عصر امروز اطلاعیه جدیدی درخصوص عرضه اولیه منتشر خواهد شد.

رشد سرمایه گذاری خارجی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رشد سرمایه گذاری خارجی در طرح صنعتی

با توجه به آمار منتشر شده، سرمایه گذاری خارجی در طرح صنعتی نسبت به سال ۵/۴ درصد افزایش داشته است.

جهش بورس امیدبخش و دلگرم کننده است
بورس منتخب سردبیر

چشم انداز روشن جهش بورس

امسال بیش از 4 برابر کل سال 98 سرمایه به بورس تزریق شده و از طرفی شرکتهای بورسی نیز 88 هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده اند که حاکی از جهش بورس میکند.

بورس منتخب سردبیر

صفر تا صد سهام عدالت

سهام عدالت از صفر تا صد چیزی است که خیلی ها به دنبال آن بودند. اینکه به چه صورت میتوان سهام عدالت را فروخت هم به سوال خیلی ها تبدیل شده است.