بازار سهام
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جبران ضرر سهامداران تا پایان سال

با توجه به اینکه چندی است شاخص های بورس درحال ریزش است و سهامداران متضرر شده اند اغلب آنها تصمیم به فروش سهام خود گرفته

نقش رسانه و بورس
بورس منتخب سردبیر

نوسان اقتصاد جهان با فریب رسانه و بورس

بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد مردم یک جامعه با دو غول مهم رسانه و بورس پیش رو هستند. آن هم نه در مرحله آخر یک بازی تحمیل شده بلکه از همان ابتدای بازی!