جلسه رئیس جدید سازمان بورس با حقوقی‌ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رییس جدید، بورس را سامان می دهد؟!

رئیس جدید سازمان بورس جلسه با حقوقی‌ها را اولین دستور کار خود قرار داد. وی رفتارهای هیجانی سهامداران را عامل برهم خوردن تعادل بازار دانست.

بازار سهام
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جبران ضرر سهامداران تا پایان سال

با توجه به اینکه چندی است شاخص های بورس درحال ریزش است و سهامداران متضرر شده اند اغلب آنها تصمیم به فروش سهام خود گرفته

نقش رسانه و بورس
بورس منتخب سردبیر

نوسان اقتصاد جهان با فریب رسانه و بورس

بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد مردم یک جامعه با دو غول مهم رسانه و بورس پیش رو هستند. آن هم نه در مرحله آخر یک بازی تحمیل شده بلکه از همان ابتدای بازی!