نتیجه طرح بازنشستگی پیش از موعد در مجلس
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اما و اگرهای طرح بازنشستگی پیش از موعد

پرونده طرح بازنشستگی پیش از موعد هنوز باز است و  سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از احتمال رای نیاوردن آن به دلیل مخالفت اعضا خبر داد.

متناسب سازی دریافتی بازنشستگان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

فروش سهام دولتی برای تامین دریافتی بازنشستگان

هیات دولت در راستای متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تصمیم گرفت تا با واگذاری سهام دولتی هزینه دریافتی‌های بازنشستگان را تامین کند.