ایمن تر کردن بازی ها
اخبار اقتصادی بازی

تلاش کمپانی ها برای ایمن تر کردن بازی ها

مایکروسافت، تینتندو و سونی به دنبال ایمن تر کردن بازی های آنلاین هستند.