تاخیر Mafia Definitive Edition
بازی

بازی Mafia: Definitive Edition با تاخیر عرضه خواهد شد

تاخیر Mafia Definitive Edition به دلیل چالش‌های ویروس کرونا. این بازی در مهر ماه راهی بازار می شود. این بازی باسازی قسمت اول است.