گزارش تحلیلی بازی های موبایلی
منتخب سردبیر موبایل

گزارش تحلیلی کافه بازار از بازی های موبایلی ۹۸

گزارش تحلیلی بازی های موبایلی نشان می‌دهد در سال ۹۸ مجموعا ۶۹ میلیارد تومان درآمد خالص نصیب صنعت بازی‌سازی ایران شده است.