نماد بانک آینده در بورس
بانکداری

نماد بانک آینده تا 16 تیر تعلیق شد

نماد بانک آینده تا 16 تیر به دلیل ابهامات تعلیق شد و دو شرکت بیمه سرمد و توسعه و عمران شهرستان نائین هم برای مجمع سالانه از تابلو معاملات خارج شدند.