بانک خاورمیانه
بانکداری

معرفی خدمات و فعالیت‌های بانک خاورمیانه

هجدهمین بانک خصوصی ایران، بانک خاورمیانه است که در سال 1391 توسط گروهی از بانکداران، مدیران اقتصادی و صاحبان صنایع تاسیس شد.