بانک سامان
بانکداری

معرفی بانک سامان، پیشتاز در بانکداری الکترونیک

سومین بانک خصوصی کشور که به عنوان اولین عضو گروه مالی سامان نیز فعالیت می‌کند، بانک سامان است که درست 18 سال پیش تاسیس شد