بانک سینا
بانکداری منتخب سردبیر

نگاهی به فعالیت ها و خدمات بانک سینا

بانک سینا یکی از بانک‌های ایرانی است که از سال 1387 فعالیت‌ خود را از قسمت دارایی‌های موسسه مالی و اعتباری بنیاد شروع کرد و سپس سهام آن در بازار عرضه شد