بانک شهر
بانکداری

نگاهی به فعالیت‌های بانک شهر در حوزه بانکداری کشور

اگر گذرتان به میدان فردوسی تهران خورده باشد، احتمالا ساختمان مرکزی بانک بزرگی که رویش یک لوگوی قرمز به نام بانک شهر خورده است را دیده‌اید.