سود خالص بانک صادرات به 2500 میلیارد ریال افزایش یافت
بانکداری

سود بانک صادرات به 2500 میلیارد ریال رسید

سود خالص بانک صادرات در سال گذشته با افزایش 109 درصدی هر سهم به 2500 میلیارد ریال صعود کرد. سود هر سهم بانک صادرات ایران با افزایش ۱۰۹ درصدی به ۱۴ ریال رسید

بانک صادرات
بانکداری منتخب سردبیر

معرفی بانک صادرات، بانکی با گسترده‌ترین شبکه شعب در ایران

یکی از بانک‌های تجاری ایران که در سال 1331 توسط دو خانواده سرشناس به نام‌های بلورفروشان و مفرح افتتاح شد و اکنون شعب زیادی در کشور دارد.