کاهش اعتبار وام بانک‌ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کاهش اعتبار وام بانک ها در چین

چین از بانک‌ها خواست تا اعتبار وام را کاهش دهد.