بانک مسکن
بانکداری منتخب سردبیر

نگاهی به تاریخچه بانک مسکن، چهارمین بانک دولتی ایران

بانک مسکن یکی از بانک‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران است که در صنعت خدمات مالی فعال است و در حال حاضر 1255 شعبه در سراسر ایران دارد

اوراق رهن مسکن
اخبار اقتصادی بانکداری

انتشار اوراق رهن مسکن در فرابورس به کجا رسید؟

انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه با نرخ سود ۱۶ در فرابورس از سوی بانک مسکن انجام شود خواهد شد تا تکلیف اوراق رهن مسکن در فرابورس مشخص شود