اختلاس از بانک ملت
بانکداری

۱۰۶ میلیارد تومان سرقت و اختلاس در بانک ملت کشف شد

اختلاس از بانک ملت امروز سر و صدای زیادی به راه انداخت. براساس اطلاعات منتشر شده ارزش اختلاس از بانک ملت 106 میلیارد تومان بوده است.

عملکرد بانک ملت
بانکداری منتخب سردبیر

عملکرد مطلوب بانک ملت در جذب منابع مالی

گزارش اردیبهشت ‌ماه سال 1399 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان‌دهنده جایگاه برتر عملکرد بانک ملت در اغلب شاخص‌ ها به ویژه جذب منابع مالی است.