بانک پارسیان
بانکداری

معرفی بانک پارسیان

دومین بانک خصوصی ایران که 348 شعبه در سراسر ایران دارد و در سال 80 فعالیت خود را آغاز کرده، بانک پارسیان است. این بانک سرویس‌ها و خدمات گوناگونی دارد.

افزایش سرمایه بانک پارسیان
بانکداری منتخب سردبیر

افزایش سرمایه بانک پارسیان

با صدور اطلاعیه‌ای در سامانه کدال اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه بانک پارسیان شفاف شد.