بانک پاسارگاد
بانکداری منتخب سردبیر

بانک پاسارگاد؛ بانک هزاره سوم

یکی از بانک‌های خصوصی ایرانی که عملکرد خوبی از خود نشان داده است، بانک پاسارگاد است که در سال 1384 فعالیت خود را شروع کرد