تسهیل دریافت وام ازدواج
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

عملکرد بانک‌ها در تسهیل دریافت وام ازدواج

شبکه بانکی کشور، شرایط خود را برای تسهیل دریافت وام ازدواج اعلام کرد.

اضافه برداشت
بانکداری منتخب سردبیر

افزایش تصاعدی برداشت امریکایی ها از حسابهای بانکی

سال گذشته بانک های آمریکا با دارایی یک میلیارد دلاری یا بیشتر، بالغ بر 11.68 میلیارد دلار حق اضافه برداشت های مشتریان را شارژ کرده اند.

پیامک بانک ‌ها
بانکداری منتخب سردبیر

پیامک بانک ‌ها 15 هزارتومان برای مشتریان آب می‌خورد

در سال ۱۳۹۹ پیامک بانک ‌ها 15 هزارتومان برای مشتریان آب می‌خورد. سال 99 با افزایش قیمت همه کالاها و خدمات آغاز شد و پیامک بانکی هم یکی از ان‌ها است.