بدهی خارجی ایران
بانکداری منتخب سردبیر

رشد نقدینگی و کاهش بدهی خارجی

گزارش نقدینگی و بدهی خارجی ایران : در اسفند ۹۸ با رشد ۳۱.۳ درصدی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی‌های کوتاه مدت ایران حدود ۱.۵میلیارد دلار است.