بدهی میلیون دلاری عراق
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بدهی سنگین عراق به شرکت‌های ایرانی

دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور از بدهی میلیون دلاری عراق به شرکت‌های مهندسی ایرانی و عدم تسویه به بهانه تحریم می‌گوید.