ستاره های کیفی خودروهای داخلی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ستاره های کیفی خودروهای داخلی

پژو ۲۰۰۸ شرکت ایران‌خودرو که در لیست قیمتی دو قرار دارد، توانسته پنج ستاره کیفی را دریافت کرده و بیشترین ستاره های کیفی خودروهای داخلی را به خود اختصاص دهد