برق برج میلاد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

برق برج میلاد به علت بدهی قطع شد

برق برج میلاد به دلیل بدهی قطع شد. اداره برق دلیل این قطعی نیم ساعته را بدهی این برج به شرکت برق اعلام کرده است. این قطعی باعث کند شدن سرعت اینترنت شد.