مشترکان برق
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پرمصرف‌ های برق جریمه می شوند

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: هزینه تمام شده تولید برق دو برابر میزانی است که از مشترکان برق دریافت می کنیم و با موازنه کردن کاهش مصرف تعادل برقرار خواهد شد.

طرح برق امید
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بهره مندی تهرانی‌ها از برق رایگان از آبان

« طرح برق امید » یا همان برق رایگان وعده ای است که قرار است از ابتدای آبان ماه جاری اجرایی شود و تهرانی های خوش مصرف از این سرویس بهره مند شوند .

برق امید
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ابراز امیدواری وزارت نیرو برای ارائه برق رایگان از پاییز

 طرح “برق امید” با هدف توسعه صرفه جویی در کشور اجرایی می شود و درنظر دارد تا به مشترکان کم مصرف ، برق رایگان ارائه