برق مجانی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

طرح برق مجانی یک ماه و نیم دیگر اجرا می‌شود

قرار است مشترکان کم مصرف و خوش‌حساب برق از این انرژی به صورت رایگان استفاده کنند. وعده‌ای که قرار است اواخر تیرماه اجرایی شود. دستورالعمل‌های