شرایط دریافت برق رایگان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خوش مصرف‌ها رایگان برق مصرف می‌کنند

شرایط دریافت برق رایگان چیست؟ طرحی که برای افراد کم مصرف در نظر گرفته شده است. این طرح می تواند وعده برق رایگان را عملی کند.

برق رایگان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

مردم بالاخره برق رایگان می‌گیرند

در جلسه امروز دولت تصمیم گرفتیم برای حدود ۳ میلیون نفر جمعیت کشور که مصرف برق آنها پایین‌تر از میانگین مصرف خانوار است، هزینه برق رایگان شود

مدیریت مصرف برق
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اتمام طرح مدیریت مصرف برق

اجرای طرح مدیریت مصرف برق از سال 97 شروع شد و در سال 99 به اتمام رسیده و صرفه جویی 70 هزار میلیارد تومانی را به همراه داشت.

خسارات نوسانات برق
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خسارات ناشی از نوسانات برق پرداخت می‌شود

البته نوسانات برقی هم مزید بر علت شده و در کنار سختی تحمل گرمای ناشی از قطع شدن برق، خسارات نوسانات برق هم به مصرف کنندگان وارد شده است.