درگذشت مغز متفکر بزرگ‌ترین کلاهبرداری سرمایه گذاری
اخبار اقتصادی

بزرگ‌ترین کلاهبردار سرمایه گذاری آمریکا درگذشت

برنی مادوف، مغز متفکر بزرگ‌ترین کلاهبرداری سرمایه گذاری تاریخ آمریکا درگذشت.