استقرار نظامی بریتانیا در آسیا به زودی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

استقرار نظامی بریتانیا در آسیا

بریتانیا قصد دارد حضور خود را با استقرار نظامی در آسیا در دریای مورد مناقشه جنوب چین و منطقه هند و اقیانوس آرام افزایش دهد.

بریتانیا و اتحادیه اروپا در توافق جدید برگزیت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

توافق جدید برگزیت و ضرب الاجل اتحادیه‌ی اروپا

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و اتحادیه اروپا در نشست جدید خود ضرب الاجل آخر هفته‌ای برای امضاء توافق جدید برگزیت تعیین کردند.