بریتانیا و اتحادیه اروپا در توافق جدید برگزیت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

توافق جدید برگزیت و ضرب الاجل اتحادیه‌ی اروپا

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و اتحادیه اروپا در نشست جدید خود ضرب الاجل آخر هفته‌ای برای امضاء توافق جدید برگزیت تعیین کردند.