بسته اینتنرت ویژه ایرانسل
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بسته اینترنت ویژه ایرانسل به‌مناسبت اعیاد قربان و غدیر

ایرانسل به مناسبت اعیاد قربان و غدیرخم، یک بسته اینترنت ویژه تدارک دیده و در اختیار کاربرانش قرار داده است. این بسته اینتنرت ویژه ایرانسل