بسته های اینترنت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اینترنت تا پایان سال گران نمی‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرده که تا پایان سال اینترنت گران نمی شود و اپراتورها اجازه گران کردن بسته های اینترنت را ندارند .

تغییر بسته های اینترنتی اپراتورها
اخبار اقتصادی

تغییر بسته های اینترنتی اپراتورها غیرقانونی است

آذری جرهمی در مصاحبه ای عنوان کرده است تغییر بسته ‌های اینترنتی از سوی اپراتورهای موبایل غیرقانونی است و باید خسارت مشتری هایشان را پرداخت کنند.