دانشجویان ایثارگر و شاهد به دلیل نپرداختن شهریه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران بسیار نامساعد و دانشجویان این حوزه بلاتکلیف به سر می برند.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

دانشجویان ایثارگر، بلاتکلیف و بی رمق

دانشجویان ایثارگر و شاهد به دلیل نپرداختن شهریه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران بسیار نامساعد و دانشجویان این حوزه بلاتکلیف به سر می برند.