بهبود تقاضا موجب رسیدن نفت به ۶۰ دلار شد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نفت به بالای ۶۰ دلار رسید

قیمت نفت در هر بشکه با بهبود تقاضا نفت در دنیا به بیش از ۶۰ دلار رسید. کنترل عرضه نفت به گزارش برات نیوز، تقاضای