اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کیش میزبان بورس بین الملل می شود

کیش بورس بین المللی می‌شود. به این معنی که بازاری 24 ساعته است و مزایای بسیاری ازجمله افزایش سرعت معاملات دربازار بورس را به همراه دارد.