لغزش بازار سهام آسیا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

لغزش بازار سهام آسیا

کارشناسان از لغزش بازار سهام آسیا ضمن نادیده گرفتن گزارش سود بخش تکنولوژی خبر داده به زودی گریبان تاجران بزرگ را خواهد گرفت.

اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کیش میزبان بورس بین الملل می شود

کیش بورس بین المللی می‌شود. به این معنی که بازاری 24 ساعته است و مزایای بسیاری ازجمله افزایش سرعت معاملات دربازار بورس را به همراه دارد.