پنجمین بورس
بورس منتخب سردبیر

راه اندازی چرخ پنجم بورس آری یا خیر؟

بورس املاک به عنوان پنجمین بورس کشور و با ارزش  5 هزار میلیارد تومان قرار است تا بستر اصلی معاملات و سرمایه گذاری در بازار املاک و مستغلات شود.