ثروتمندان جهان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

مجموع ثروت 12 ثروتمند آمریکایی

به گزارش برات‌نیوز، طبق بررسی‌های انجام شده، برای اولین بار مجموع ارزش ثروت ثروتمندان جهان و آمریکا از یک تریلیون دلار گذشت.