بیمه بیکاری برای کرونا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

5 هزارمیلیارد تومان برای بیمه بیکاری کرونا

طبق تصمیماتی که در اولین ماه‌های شیوع بیماری کرونا گرفته شد، برای حمایت از صنوف و کارگران آسیب‌دیده براثر کرونا، مبلغ 5000 میلیارد تومان بودجه

جزئیات نحوه درخواست بیمه بیکاری در ۵ استان کشور
اقتصاد بیمه

نحوه درخواست بیمه بیکاری

زیرسامانه درخواست بیمه بیکاری به صورت آزمایشی آغاز بکار کرد.