اصلاحات قانون بیمه بیکاری
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

قانون بیمه بیکاری اصلاح می شود

وزارت کار درنظر دارد تا با انجام اصلاحات قانون بیمه بیکاری درجهت رفع مشکلات پوششی این بیمه برای بیمه شدگان و کارگران قشر ضعیف گام بردارد.

بیمه بیکاری برای کرونا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

5 هزارمیلیارد تومان برای بیمه بیکاری کرونا

طبق تصمیماتی که در اولین ماه‌های شیوع بیماری کرونا گرفته شد، برای حمایت از صنوف و کارگران آسیب‌دیده براثر کرونا، مبلغ 5000 میلیارد تومان بودجه

جزئیات نحوه درخواست بیمه بیکاری در ۵ استان کشور
اقتصاد بیمه

نحوه درخواست بیمه بیکاری

زیرسامانه درخواست بیمه بیکاری به صورت آزمایشی آغاز بکار کرد.