بیمه اجباری حوادث طبیعی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

واحدهای تجاری بیمه حوادث طبیعی می‌شوند

پس از اجرای طرح تحت پوشش قرارگرفتن بیمه اجباری حوادث طبیعی برای 30 میلیون واحد مسکونی، واحدهای تجاری نیز بیمه حوادث طبیعی می شوند.

باند تصادفات ساختگی
بیمه منتخب سردبیر

باند تصادفات ساختگی توسط بیمه سینا کشف شد

سه متهم تعدادی مدرک به بیمه ارائه کرده و در انتظار دریافت خسارت بودند که با تلاش مدیریت حقوقی بیمه سینا دستگیر و باند تصادفات ساختگی آن‌ها متلاشی شد

بیمه ۵۰۰ هزار خانه روستایی توسط بانک قرض ‌الحسنه مهر ایران
بانکداری بیمه

بیمه ۵۰۰ هزار خانه روستایی توسط بانک قرض ‌الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهرایران ۵۰۰ هزار خانه روستایی را بیمه حوادث کرده است.