بیمه روستاییان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

چتر پوشش بیمه روستاییان گسترده‌تر شد

بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می‌دهند. روستاییانی از جنس کشاورزان، قالیبافان، دامداران و غیره که در روستاهایی با امکانات ناچیز خدمات