بیمه رایگان برای قالیبافان
اخبار اقتصادی

طرح بیمه رایگان برای قالیبافان

قالیبافی صنعتی پرزحمت و فرسایشی است که قالیبافان را آسیب دیده می کند. خالقان طرح و نقش‌های چندصد رنگ بر روی فرش‌ها با اینهمه تلاش