گرامیداشت روز بیمه
اخبار اقتصادی رویداد منتخب سردبیر

13 آذر روز بیمه

روز 13 آذر در تقویم کشور ما روز بیمه نامگذاری شده است. بیمه نقش اهرمی در ایجاد نظم و آرامش اجتماعی دارد. به دلیل همین اهمیت روزی به این نام در تقویم هست.

استارتاپ های بیمه ای
آموزش کسب و کار اخبار اقتصادی

استارتاپ های بیمه ای نیازمند نگاه ویژه

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری سعی کرده با ایجاد زیست بوم فناورانه، به راه اندازی استارتاپ های بیمه ای مختلفی برای توسعه صنعت بیمه در کشور کمک کند.