حق عضویت برای خودروی بی ‌ام ‌دبلیو
اخبار خودرو منتخب سردبیر

حق عضویت برای خودروی بی ‌ام ‌دبلیو

حق عضویت برای خودروی بی ‌ام ‌دبلیو . در این طرح مشتری ها مبلغی برای استفاده از تمام امکانات خودروهای بی ام دبلیو میپردازند.