تامین مسکن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اولویت دولت در تامین مسکن نیازمندان واقعی

جلسه ویژه ساماندهی مسکن عنوان شد تامین مسکن نیازمندان واقعی اولویت دولت است و رپیس جمهور تاکید کرد که برنامه‌های مفصلی برای این موضوع اندیشیده است.