خودروی ایمن پورشه
اخبار خودرو خودرو منتخب سردبیر

رونمایی پورشه از خودروی ایمن تایکان در مسابقات لمانز

پورشه از خودروی ایمنی تایکان خود در پیست لمان رونمایی خواهد کرد.