تبلت‌های فایر آمارون_داشبورد خانه‌ های هوشمند
فناوری منتخب سردبیر

خلاقیت جدید آمازون

آمازون داشبورد خانه‌ های هوشمند را به تبلت‌های مدل fire اضافه می‌کند تا مشتریان این تبلت‌ها را انتخاب کنند.