تجارت فرامرزی
اخبار اقتصادی

صعود ۴۹ پله ای شاخص تجارت فرامرزی در کشور

اطلاع از وضعیت شاخص تجارت فرامرزی در کشور نقش مهم و تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری دارد به‌همین منظور این شاخص بررسی‌شده