تحریم کشتی های ایران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تحریم کشتی های ایران

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا لیست مرتبط با تحریم کشتی های ایران را به روزرسانی کرد و ۱۰۰ کشتی جدید را داخل آن قرار داد.