جریمه ترکمن‌ گاز واقعی نیست
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جریمه ترکمن‌ گاز از بدهی ایران کسر می‌شود

وزیر نفت اعلام کرد: حکم داوری شرکت ملی گاز و ترکمن گاز هیچ حریمه ای را شامل ایران نکرده و جریمه ترکمن‌ گاز از بدهی ایران کسر می شود.

شکایت ترکمن گاز
اخبار اقتصادی

بی تدبیری وزارت نفت دردسر ساز شد

برخی منابع از صدور داوری ICC سوئیس خبر می دهند که بر اساس آن ایران باید میلیون ها دلار بابت شکایت ترکمن گاز ، به ترکمنستان پرداخت کند.