مسکن ارزان قیمت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ساخت 30 هزار واحد مسکن ارزان قیمت

تفاهم نامه تأمین مالی ۳۰ هزار واحد از پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن ارزان قیمت با ودیعه 30 تا 40 ملیون تومانی از سمت سازمان ملی زمین و مسکن به امضا رسید.