پرداخت تسهیلات کرونایی جدید در راه است
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تسهیلات کرونایی جدید، نزدیک است

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار حوزه حمل و نقل، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و فرهنگ و هنر مشمول پرداخت تسهیلات کرونایی جدید می‌شوند.

تسهیلات کرونایی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پرداخت وام کرونا به بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی

از مجموع ۳/۷۶ میلیون واحد مشمول دریافت وام کرونا، ۷۰۴ هزار واحد ثبت نام کردند که تاکنون به ۲۳۸ هزار واحد در مجموع ۴۵۰۰ میلیارد تومان وام کرونا اعطا شده است.

تسهیلات خطوط هوایی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

شرایط پیچیده تسهیلات کرونایی به خطوط هوایی

درحالیکه کرونا فعالیت تمامی خطوط هوایی و شرکت های هواپیمایی را تعطیل کرده و آنها را با خسارت بسیاری مواجه ساخته، ستاد ملی مقابله با