تسهیلات ارزی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تسهیلات ارزی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

بانک مرکزی برای کمک به توسعه اقتصادی تسهیلات ارزی مختلفی ارایه می‌دهند. این تسهیلات شامل چه کسانی هستند؟ با برات نیوز همراه باشید.

امهال تسهیلات وام کرونا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

امهال در بازپرداخت تسهیلات بانکی وام کرونا

درحالی که بر اساس آمار اعلام شده بانک های پرداخت کننده وام کرونا در استان تهران تنها حدود 16 درصد از تسهیلات در نظرگرفته شده