دستگیری ۶۰۰ معترض روسی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

۶۰۰ معترض در روسیه دستگیر شدند

تظاهرات اعتراض آمیز در شهرهای مختلف روسیه از جمله پایتخت آن برگزار و طی آن ۶۰۰ معترض در روسیه دستگیر شدند. با برات نیوز همراه باشید.